سوئیچ عصبی که میل اجباری به نوشیدن را خاموش می کند

تحقیقات نشان می دهد که وابستگی به الکل را می توان با هدف قرار دادن شبکه ای از نورون ها معکوس کرد.

وابستگی معکوس به الکل، هدف قرار دادن نورون ها برای غلبه بر وابستگی به الکل، اعتیاد به الکل و فعالیت مغز، درمان وابستگی به الکلمطالعات قبلی نشان داده است که مصرف مکرر الکل می تواند گروه های خاصی از نورون ها را فعال کند. (منبع: تصاویر Thinkstock)

محققان دریافته‌اند که غیرفعال کردن شبکه‌ای از نورون‌های مرتبط با الکل می‌تواند تمایل به نوشیدن اجباری را از بین ببرد.بر اساس یک مطالعه جدید در مدل های حیوانی که توسط دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس (TSRI) هدایت می شود، ممکن است راهی برای خاموش کردن میل به نوشیدن اجباری وجود داشته باشد.از کجا می توانم یک درخت گیلاس کوتوله بخرم

اولیویر جورج، محقق ارشد، استادیار موسسه تحقیقاتی اسکریپس (TSRI) در سن دیگو، کالیفرنیا، گفت: ما می‌توانیم وابستگی به الکل را کاملاً با هدف قرار دادن شبکه‌ای از نورون‌ها معکوس کنیم.این یافته ها که در مجله The Journal of Neuroscience منتشر شده است، بر اساس مطالعات قبلی نشان می دهد که مصرف مکرر الکل می تواند گروه های خاصی از نورون ها را فعال کند.

هرچه فرد بیشتر مشروب بنوشد، فعالیت در مدار عصبی را تقویت می کند که سپس مصرف الکل و اعتیاد را بیشتر می کند.برای مطالعه جدید، محققان بررسی کردند که آیا راهی برای تأثیرگذاری تنها بر نورون های انتخابی که این مدارها را تشکیل می دهند وجود دارد یا خیر.هم در انسان و هم در موش‌های صحرایی، این نورون‌ها تنها حدود پنج درصد از نورون‌های آمیگدال مرکزی مغز را تشکیل می‌دهند.

برای آزمایش فعلی، محققان مدل‌هایی از وابستگی به الکل موش‌ها را طراحی کردند که پروتئین خاصی را برای تشخیص تنها نورون‌های فعال شده توسط الکل بیان می‌کردند.موش‌ها دریچه جدید بالقوه‌ای را در اختیار محققان قرار دادند که چگونه این مدارها در مغز انسان شکل می‌گیرند، جایی که تشخیص نورون‌های مرتبط با الکل بدون استفاده از برچسب‌های پروتئین دشوارتر است.سپس ترکیبی به موش‌ها تزریق شد که به طور خاص می‌تواند نورون‌های مرتبط با الکل را غیرفعال کند.

جورج گفت که از دیدن این موش‌ها که به طور کامل نوشیدن الکل اجباری خود را متوقف می‌کنند شگفت‌زده شد، تغییری که تا زمانی که موش‌ها تحت نظر بودند ادامه داشت.جورج گفت: ما هرگز اثری به این شدت ندیده‌ایم که چندین هفته ادامه داشته باشد.محققان آزمایش را برای بار دوم و سپس برای بار سوم ادامه دادند. هر بار، موش ها به طور اجباری از نوشیدن دست کشیدند.

جورج خاطرنشان کرد، انگار فراموش کرده‌اند که وابسته هستند.جالب اینجاست که این موش‌ها همچنان برای نوشیدن آب قند انگیزه داشتند و این نشان می‌دهد که محققان با موفقیت فقط نورون‌های فعال شده با الکل را هدف قرار داده‌اند، نه سیستم کلی پاداش مغز.همچنین به نظر می‌رسد که موش‌ها از علائم فیزیکی منفی ترک الکل، مانند تکان خوردن محافظت می‌شوند.

درختانی که مستقیماً رشد می کنند

مقاله فوق فقط برای اهداف اطلاعاتی است و قرار نیست جایگزینی برای توصیه های پزشکی حرفه ای باشد. برای هر گونه سوالی که ممکن است در مورد سلامتی یا وضعیت پزشکی خود داشته باشید، همیشه از پزشک خود یا سایر متخصصان بهداشتی واجد شرایط راهنمایی بخواهید.